Hồ sơ

Công ty TNHH kỹ thuật Sao Việt Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 23/04/2015 Thành viên vàng: 1 năm Sản phẩm chính: máy đo hàm lượng lưu huỳnh NSX2100 Mitsubishi, thiết bị phân tích xăng dầu hãng Stanhope Seta - Normalab - Falex - Eralytic - Mitsubishi, bể điều nhiệt - máy đo độ nhớt TAMSON, máy đếm hạt trong dầu AvCount2 SA1000-2, máy đo điểm kết tinh tự động Xem thêm