Hồ sơ

Phòng hóa học xanh - Viện hóa học Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 03/11/2017 Thành viên vàng: 1 năm Sản phẩm chính: máy lọc nước, thiết bị lọc nước gia đình Xem thêm