Hướng dẫn quản lý thông tin tài khoản

08/08/2018 Thông tin về doanh nghiệp sẽ được hiển thị trên website của doanh nghiệp trên Nbtex.vn nhằm giới thiệu cho khách hàng tiềm năng biết về tên công ty, loại hình kinh doanh, loại hình dịch vụ, sản phẩm kinh doanh và các thông tin chi tiết khác. Xem chi tiết

Hướng dẫn quản lý sản phẩm chào bán cho thành viên trên Nbtex

08/08/2018 Hướng dẫn quản lý sản phẩm chào bán cho thành viên trên Nbtex Xem chi tiết

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho thành viên trên Nbtex

08/08/2018 Hướng dẫn lấy lại mật khẩu cho thành viên trên Nbtex Xem chi tiết

Hướng dẫn đăng nhập với thành viên trên Nbtex

08/08/2018 Hướng dẫn đăng nhập với thành viên trên Nbtex Xem chi tiết

Hướng dẫn đăng ký thành viên

08/08/2018 Nbtex.vn cho phép bạn đăng ký thành viên miễn phí để trải nghiệm các tính năng cơ bản, bạn có thể đăng ký thành viên một cách dễ dàng với các bước sau. Xem chi tiết

Hướng dẫn tìm kiếm nhà cung cấp

08/08/2018 Để tìm kiếm nhà cung cấp trên Nbtex.vn, bạn có thể thực hiện theo cách sau: Xem chi tiết

Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm

08/08/2018 Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm trên Nbtex.vn Xem chi tiết

So sánh quyền lợi của thành viên VÀNG & FREE trên Nbtex.vn

08/08/2018 Bảng so sánh quyền lợi của thành viên VÀNG & FREE trên Nbtex.vn Xem chi tiết

Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Nbtex.vn

08/08/2018 Quy chế hoạt động của Sàn TMĐT Nbtex.vn Xem chi tiết

Thành viên vàng trên Nbtex.vn

16/09/2016 Thành viên vàng là mức thành viên cao cấp và uy tín nhất trên nbtex.vn cho phép các tổ chức, doanh nghiệp tối đa hoạt động quảng bá, kinh doanh sản phẩm dịch vụ, tăng cường cơ hội tiếp cận và xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy với khách hàng. Xem chi tiết