Mới

Máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo)

Giá: Liên hệ

Máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo) dự đoán chỉ số octan RON, MON kể cả lọai xăng sử dụng phụ gia kim loại MMT. ASTM D 5845. Xác định 9 thành phần Oxygenates. ASTM D6277 Xác định 15 loại Aromatic và Benzene.

 • Xuất xứ:
 • Mã sản phẩm:
 • Bảo hành:
 • Hình thức thanh toán:
 • Điều khoản giao hàng:
 • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

 • Thành viên vàng
 • Tên công ty:
 • Địa chỉ:
 • Người liên hệ:
 • Điện thoại:
 • Email:
Công ty TNHH kỹ thuật Sao Việt

Thông tin sản phẩm máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo):

Máy đo đa chỉ số CTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo)

HÃNG : ERALYTICS- ÁO
MODEL : ERASPEC 

Dự đoán chỉ số (trị số) octan RON, MON kể cả lọai xăng sử dụng phụ gia kim loại MMT
ASTM D 5845 Xác định 9 thành phần Oxygenates.
ASTM D6277 Xác định 15 loại Aromatic và Benzene.
Tổng hàm lượng Aromatic, Oxygen, Olefin và Saturate.
Xác định MMT và DCPD.
Đo khối lượng riêng của xăng 0- 1,999 g/cm3 , +/-0,0006 
Và 10 thông số đo dành riêng cho khách hàng
#trisooctan, #chisoron, #ASTMD5845, #ASTMD6277
Oxygenate:
MTBE            0 - 20 vol%, +/- 0,08%
TAME            0 - 25 vol%, +/-i 0,1%
ETBE             0 - 25 vol%, +/-0,1%
DIPE              0 - 20 vol% , +/-0,1%
Methanol        0 - 15 vol%, +/-0,05%
Ethanol           0 - 25 vol%, 0,15%
Iso-Propanol  0 - 20 vol%, +/-0,1%
2-Butanol       0 - 25 vol%, +/-0,1%
Tert-Butanol   0 - 25 vol%, 0,08% @ 11%
All other Oxygenate 0 - 20 vol%, +/-0,1%
Aromatic:
Benzene  0 - 10 vol%, +/-0,018%
Toluene             0 - 20 vol%, +/-0,3%
o-Xylene           0 - 20 vol%, +/-0,2%
p-Xylene           0 - 20 vol%, +/-0,2%
m-Xylene          0 - 20 vol%, +/-0,2%
Ethyl benzene    0 - 20 vol%, +/-0,2%
Propyl benzene  0 - 20 vol%, +/-0,2%
4-Ethyl toluene  0 - 20 vol%, +/-0,2%
Mesitylene         0 - 20 vol%, +/-0,2%
Pseudocumol     0 - 20 vol%, +/-0,2%
All other Aromatics  0 - 20 vol%, +/-0,2%
Tổng hàm lượng:
Total aromatic:      0 - 50 vol%, +/-0,8%
Total Olefin:          0 - 80 vol%, +/-0,7%
Di-Olefin:              0 -  15 vol%, +/- 0,18%
Oxygen:                  0 - 12m%, +/-0,04%
Saturate:                 0 - 100 vol%, +/-1,1%
Các thông số khác:
RON   70 - 105, +/-0,2
MON  65 - 100, +/-0,1
Antiknock Index    67 - 103, +/-0,2
MMT:  30 - 10000 mg/l, +/- 12mg/L
Manganese ( by MMT) 7,5 - 2500 mg/L, +/- 3mg/L
DCPD (Dicylopentadiene): 0  - 15 vol%, +/- 0,11%
Distillation fraction: IBP, T10, T50, T90, FBP
Driveability index 950 - 1380
VOC Emissions Calculator
Phụ tùng chọn thêm không bắt buộc
ES01-DIE Tích hợp tính năng phân tích dầu Diesel và
Bio diesel
Trị số cetane: 25 - 75
Chỉ số cetane: 30 - 70
Cetane improver: 0 - 5000ppm
Tổng hàm lượng aromatic: 0 -60%wt
Poly Nuclear aromatic: 0 - 40%wt
Đặc tính chưng cất: IBP, T85, T90, T95, FBP
Đo tỷ trong: 0,500 đến 1,999g/cm3 +/- 0,001g/cm3 
 
Thông tin thêm:
- Hàng hóa được bàn giao, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ tại phòng thí nghiệm của khách hàng.
- Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa.
- Sao Việt cam kết cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và đảm bảo cung cấp các phụ tùng thay thế sau thời gian bảo hành,...

Liên hệ:
Ms. Huế -: 0983. 88 9793
Email: hue@saovietco.com; hue.saoviet@gmail.com